Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zámecká 1, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
Tel.: 558 669 201
E-mail: oustaraves@stara-ves.cz
MMO Nová radnice (budova NR), Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.: 599 444 444
E-mail: posta@ostrava.cz

Odbor ochrany životního prostředí - Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - vedoucí odboru životního prostředí
Tel: 599 442 306
E-mail: pvalerian@ostrava.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava

Odbor životního prostředí
- Ing. Jan Filgas - vedoucí odboru životního prostředí
Tel.:
595 622 387

E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Heczková Lenka - vedoucí oddělení vodního hospodářství

Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra