Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon
Jarmila Zezulková Sekretářka OÚ Stará Ves n.O. 725 705 722
Jana Kučová Účetní OÚ Stará Ves n.O. 739 228 649
Bronislava Pavlosková Matrikářka OÚ Stará Ves n.O.  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa Telefon
Jaroslav Dorotík Hospodář obce 604 242 613
Martin Palička Starosta SDH 724 292 823

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky a počet
Adresa Kontaktní osoba Telefon
Grygar Jiří Bagr Catterpillar 128C  1ks Grygar Jiří
Buchta David Bagr JCB 3CX  1ks Buchta David
OÚ Stará ves n.O. Dacia Logan  1ks Dorotík Jaroslav
OÚ Stará ves n.O. Traktor  1ks Dorotík Jaroslav
SDH Stará Ves n.O. Ford Transit  1ks Harabiš Marek
SDH Stará Ves n.O. Zasahové vozidlo Renault CAS 16 Harabiš Marek
SDH Košatka Ford Transit  1ks Venclík Rostislav

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Stará ves nad Ondřejnicí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Obce Shromažďování a nouzové ubytování a stravování Stará Ves n.O. Školní 38 Mgr. Pavel Plečka ředitel

558 662 805

100 100
Sportovní hala TJ Shromažďování a nouzové ubytování a stravování Stará Ves n.O. Sportovní 554 Ing.Dalibor Dvořák předseda TJ

602 583 029

50 50

 

Nouzové zásobování pitnou vodou

Název subjektu: SmVaK

Adresa: 28.října 1235/169 Mariánské Hory 709 00 Ostrava

Telefon: 840 111 125, 558 402 111