Hladinoměry - Štarnov

Štarnov (Aleš)

Hladinoměrná stanice Štarnov se nachází na mostě přes vodní tok Aleš v západní části zastavěného území obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je starosta obce Štarnov. Obec o vývoji stavu hladiny informuje příslušné ORP (Šternberk).