Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa
ČOV Štarnov Štarnov 195
ZD Bohuňovice Štarnov 174

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ing. Stanislav Nykl Štarnov 2 585 389 513

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Telefon
Martin Svozil Štarnov 76 velitel  --

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa

hasičské auto

elektrocentrála

čerpadlo

JDH obce Štarnov Štarnov – hasičská zbrojnice
traktor Obec Štarnov Štarnov 131

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Štarnov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Místo ubytování Štarnov 52 Mgr. Jiří Husák 40 --
Kulturní dům (sokolovna) Místo ubytování/stravování Štarnov 131 Ing. Stanislav Nykl 120 120

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
       

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon