Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa Kontakt
ČOV Štarnov Štarnov 195
ZD Bohuňovice Štarnov 174

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ing. Stanislav Nykl Štarnov 2 585 389 513

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Mobil
Martin Svozil Štarnov 76 velitel

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontakt

hasičské auto,
elektrocentrála,
čerpadlo

JDH obce Štarnov Štarnov – hasičská zbrojnice
traktor Obec Štarnov Štarnov 131

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Štarnov

Místo Typ Adresa místa Kontaktní osoba Telefon Počet ubytování/strava
Základní škola ubytování Štarnov 52 Mgr. Jiří
Husák
40/-
Kulturní dům
(sokolovna)
ubytování/
stravování
Štarnov 131 Ing. Stanislav
Nykl
120/120

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Čouka Štarnov 78 Michal Čouka


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Moravská vodárenská, a. s.  Tovární 1059/41,
779 00 Olomouc
585 536 230