Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Štarnov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obec Štarnov leží asi 9 km východně od CHKO Litovelské Pomoraví, které je významné svou zachovalou přírodní nivou řeky Moravy. Zastavěným územím obce protéká vodní tok Aleš (též Domašovský potok), který pramení severně od obce Domašov u Šternberka v nadmořské výšce přibližně 460 m. Celková délka toku je přibližně 8,9 km. Jižně od Štarnova se Aleš vlévá do říčky Grygavy. Na toku je v obci vybudován rybník Aleš.

Grygava protéká na západní straně katastru, má délku toku přibližně 10 km a jižně od obce vtéká do řeky Sitky, jen několik stovek metrů před tím, než se Sitka vlévá do Oskavy. Oskava je významný levostranný přítok Moravy s celkovou délkou toku asi 50 km a rozlohou povodí 569 km2. Oskava tvoří hranici jihovýchodního výběžku katastrálního území obce.

Podél železniční trati se nachází soustava rybníků, která není napojena na žádný tok - jedná se o nádrže nebeského typu.

Vodní toky na území obce Štarnov