POVODŇOVÝ PLÁN obce Štarnov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM024828/2015-219/To; ze dne 25. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEST 28579/2015/buc; ze dne 20. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2019
offline verze 25. 11. 2019
digitalizovaná verze 25. 11. 2019
databáze POVIS 25. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i