Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Štarnov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 779 00 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263/4, 779 00 Olomouc

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Oskava (0-32,298 km)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-070
ID toku: 10100064

 

Vodní tok Sitka (Huzovka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-077
ID toku: 10100114

 

Vodní tok Grygava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-078
ID toku: 10191846

 

Vodní tok Domašovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-079
ID toku: 10205872

 

  • Vodní toky, u nichž správce není určen

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-078
ID toku: 10197884

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-080
ID toku: 10201413

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-079
ID toku: 10191828

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-078
ID toku: 10199364

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-080
ID toku: 10206087