Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Štarnov 131, 783 14 Štarnov
Tel: 585 389 513
E-mail: obec@starnov.cz
Opavská 64/1, 785 01 Šternberk
Tel: 585 086 569
Fax: 585 086 564
E-mail: podatelna@sternberk.cz, kostrunek@sternberk.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra