Hladinoměry - Třebětice

Chomýž (Rusava)

Hladinoměr ČHMÚ Brno, umístěný na pravém břehu Rusavy v obci Chomýž.

Třebětice (Rusava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Rusavě v místě soutoku s jejím levostranným přítokem. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat.