Hladinoměry - Třebětice

Chomýž (Rusava)

Hladinoměr  kategorie B ve správě ČHMÚ Brno je umístěný na pravém břehu Rusavy v obci Chomýž.

Třebětice (Rusava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Rusavě v místě soutoku s jejím levostranným přítokem. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.