Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Čestmír Stratil starosta

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Roman Šlapák
Ing. Alfons Macháček

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
vozidlo typu Multikar,
stroj zn. Kubota,
krumpáče, lopaty, žebříky, písek,  apod.
Obec Třebětice Třebětice 51 Čestmír Stratil 573 396 961,

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Třebětice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita
Sokolovna ubytování Třebětice 60 Mojmír Stískal, Čestmír Stratil 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Moravská Vodárenská  Tř. T. Bati 383, Zlín-Louky  840 668 668