Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Třebětice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava
, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Tel.: 577 102 893
Ing. Jaroslav Foukal, email: provozzlin@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, které na území spravuje Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mojena
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-150 4-12-02-148 
ID toku: 10205863

 

Vodní tok Rusava
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10100163

 

Vodní tok Žabínek
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-133
ID toku: 10195396

  

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
ID toku: 10187323

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-150
ID toku: 10196201