Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Třebětice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava
, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel.: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Třebětice, které spravuje Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mojena 10205863 4-12-02-1480-0-00, 4-12-02-1500-0-00
Rusava 10100163 4-12-02-1260-0-00
Žabínek 10195396 4-12-02-1330-0-00

  

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10187323 4-12-02-1260-0-00
Bezejmenný vodní tok 10196201 4-12-02-1500-0-00