POVODŇOVÝ PLÁN obce Třebětice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM018644/2016-419/Ro; ze dne 11. 04. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Č. j.: HOL-8622/2016/ŽP/ra; ze dne 20. 05. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 04. 2021
offline verze 09. 04. 2021
digitalizovaná verze 09. 04. 2021
databáze POVIS 09. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i