Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Třebětice 51, 769 01 Holešov
Tel.:
573 396 961 (OÚ Třebětice), 777 289 771 (starosta)

E-mail: obec@trebetice.cz
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Tel.:
 573 521 200, 573 521 254 (tajemník PK)

E-mail: rudolf.seifert@holesov.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.:
577 043 100
E-mail:
 radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.