Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Třebětice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Správním územím obce Třebětice protékají tři významnější toky.

Žabínek, který pramení jižně od Holešova v nadmořské výšce 220 m n. m. Tok směřuje východozápadním směrem k Hulínu, kde se v nadmořské výšce 194 m n. m. vlévá do Rusavy.

Dalším byť okrajovým ale důležitým tokem na území obce je říčka Rusava, která pramení v Hostýnských vrších pod vrcholem Bukovina v nadmořské výšce 600 m n. m. Tok protéká Holešov, Hulín a pod Kroměříží se vlévá do Moravy jako její levostranný přítok. Délka toku je 30 km a plocha povodí činí 148,4 km2.

Podobně jako Rusava, také říčka Mojena protéká správní území Třebětic jen okrajově. Mojena pramení v Hostýnsko-vsetínských vrších západně od vrcholu Chochol v nadmořské výšce 450 m n. m. Protéká území východozápadním směrem, od Hulína teče severojižním směrem podél Moravy, do které ústí zleva u Otrokovic v nadmořské výšce 188 m n. m. Délka toku je 25,2 km a plocha povodí činí 62,3 km2.

Vodní toky na území obce Třebětice

Základní hydrologické charakteristiky toku Rusava v místě hlásného profilu Chomýž (Rusava)

Profil Rusava, Chomýž
Plocha povodí 22,81 km2
Průměrný roční průtok 0,230 m3.s-1
Průměrný roční stav 18 cm
N-leté průtoky [m3/s]
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,7 12,4 17,2 31,9 40,0


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Třebětice

Přehled vodních nádrží na území obce Třebětice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
 
Na území obce Třebětice se nenachází významné vodní dílo.