Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Třebětice 51, 769 01 Holešov
Tel.:
573 396 961
E-mail: obec@trebetice.cz
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Tel.:
573 521 402
E-mail:  hana.vedrova@holesov.cz

Ing. Lucie Kaňová
Tel.: 573 521 405
E-mail:  lucie.kanova@holesov.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.:  577 043 350
E-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz