Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Třebětice 51, 769 01 Holešov
Tel.:
573 396 961

E-mail: obec@trebetice.cz
Masarykova 628, 769 01 Holešov
Tel.:
 573 521 111

E-mail: podatelna@holesov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Hana Vedrová
Tel.: 573 521 400, 724 030 891

E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

Vodoprávní úřad
Ing. Lucie Kaňová

Tel.: 573 521 405
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@zlinskykraj.cz

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Alena Miklová
Tel.: 577 043 450
E-mail: alena.miklova@zlinskykraj.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra