Hladinoměry - Třemošnice

Třemošnice, Kraskov (Zlatý potok)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na levé povodní straně silničního mostu za hrází vodního díla Dolní Peklo.

Třemošnice - Pod stanicí (Zlatý potok)

Vodočet je umístěný na pravém břehu za lávkou pro pěší.

Třemošnice, Rudov (Lovětínský potok)

Hladinové čidlo a vodočetná lať na mostě pod Lovětínským rybníkem, silniční most č. 33742-2.

Třemošnice - Závratec (Lovětínský potok)

Vodočet hlásného profilu je umístěný na levém svislém břehu před silničním mostem ve středu mísntní části Třemošnice - Závratec.