Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Třemošnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
PS Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav
Vedoucí střediska: Jana Benešová
tel: 327 313 341
mob: 602 482 471
e-mail: benesovaj@pla.cz

Úsekový technik: Jan Linhart
tel: 327 313 341
mob: 602 124 385
e-mail: linhartj@pla.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Třemošnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Doubrava
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-023
ID toku: 10100033

 

Vodní tok Zlatý potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-026
ID toku: 10101003

 

Vodní tok PP Zlatého potoka nad rybníky
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-026
ID toku: 10175501

 

Vodní tok Bezejmenný tok, PP toku IDVT 10175505
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-026
ID toku: 10175507

 

Vodní tok Bezejmenný tok, LP toku IDVT 10175505
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-026
ID toku: 14000888

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí: Ing. Tomáš Sajdl, tel: 724 523 953

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Třemošnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Lovětínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-028
ID toku: 10175515

 

Vodní tok PP Zlatého potoka od Skoranova
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-024
ID toku: 10175480

 

Vodní tok PP Zlatého potoka od Starého Dvora
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-026
ID toku: 10175505

 

Vodní tok PP Doubravy
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-023
ID toku: 10175461