Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
Tel.: 469 611 113
E-mail: podatelna@tremosnice.cz
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Tel: 469 657 111
Fax: 469 657 240
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.