Srážkoměry - Třemošnice

Pařížov - VD

Srážkoměrná stanice se nachází na vodárenském objektu nedaleko VD Pařížov. Srážkoměr je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Seč

Srážkoměrná stanice se nachází na travnaté ploše nedaleko objektu č. p. 336. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Seč - VD

Srážkoměr se nachází u hráze VD Seč. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Třemošnice - Starý Dvůr

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše objektu č. p. 51. Provozovatelem srážkoměru je město Třemošnice. 

Vápenný Podol

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice v centru obce - objekt č. p. 88. Provozovatelem srážkoměru je obec Morašice.