Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
Tel.: 469 611 113
E-mail: podatelna@tremosnice.cz
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Tel: 469 657 111
Fax: 469 657 240
E-mail: urad@chrudim-city.cz

Vodoprávní úřad
Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Ing. Pavel Koreček
Tel: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra