POVODŇOVÝ PLÁN města Třemošnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/000600/2018; ze dne 14. 05. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/4973; ze dne 05. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 019444/2018 OŽP/Ru; ze dne 21. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 03. 2018
offline verze 22. 03. 2018
digitalizovaná verze 22. 03. 2018
databáze POVIS 22. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i