Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Ve městě Třemošnice jsou při povodni ohroženy především obytné domy v ulicích Přípotoční, Internátní a Hedvikovská a SOŠ a SOU technické Třemošnice. Celkem je ohroženo asi 45 budov, které trvale obývá zhruba 250 obyvatel. V místní části Závratec a Skoranov je při povodni ohroženo asi 60 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Třemošnice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území Zlatého potoka se v západní části města Třemošnice nachází ČOV Třemošnice. Dalším ohrožujícím objektem v území je areál podniku Kovolis Hedvikov a. s., kde hrozí únik nebezpečných látek a uvolnění velkého objemu materiálu do toku. »
Ohrožující objekty na území města Třemošnice

V zájmovém území města Třemošnoice se nevyskytují žádná kontaminovaná místa.


Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Třemošnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Třemošnice u předsedy povodňové komise města.