Hladinoměry - Úštěk

Úštěk (Loubní potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází ve městě Úštěk na mostku přes Loubní potok. Provozovatelem je Ústecký kraj. Nula vodočtu je v nadm. výšce 238,15 m. Platnost SPA: Úštěk (České Předměstí).

Úštěk (Úštěcký potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na Úštěckém potoce za požární stanicí. Povodňová komise města Úštěk předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu kategorie C povodňovým komisím obcí Drahobuz a Vrutice a příslušnému ORP Litoměřice. Provozovatelem je město Úštěk.

Vědlice (Úštěcký potok)

Hlásný profil kategorie B se nachází v části města Úštěk - Vědlice naproti č. p. 69. Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostku přes Úštěcký potok. Provozovatelem čidla je Povodí Ohře Chomutov.