Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Úštěk a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Ředitel závodu: Ing. Eva Novotná
Tel.: 416 707 829
E-mail: enovotna@poh.cz


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Vedoucí provozního střediska: Ing. Martin Matula
Tel.: 416 707 857
E-mail: matula@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Úštěk, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Úštěcký potok 10100151

1-12-03-0440-0-00, 1-12-03-0460-0-00, 1-12-03-0480-0-00, 1-12-03-0500-0-00,
1-12-03-0520-0-00, 1-12-03-0540-0-00

Ličenický potok 10221186 1-12-03-0480-0-00
Konojedský potok 10232878 1-12-03-0450-0-00
Držovický potok 10228224 1-12-03-0480-0-00
Srdovský potok 10237738 1-12-03-0510-0-00
Hraniční potok (PBP Loubního p.) 10223639 1-12-03-0510-0-00
Tok k Ovčínu (LBP Úštěckého p.) 10230481 1-12-03-0440-0-00
Pohorský p. (PBP Konojedského p.) 10228091 1-12-03-0450-0-00
Hajní potok 11000058 1-12-03-0440-0-00
PBP Srdovského p.J od obce Srdov  10221239 1-12-03-0510-0-00
Švýcarský p. (LBP Úštěckého p.)  10226103 1-12-03-0540-0-00
LBP Konojedského p.J od Konojed 10237630 1-12-03-0450-0-00
Starý Týn - zatrubněná vodoteč  11000127 1-12-03-0490-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Vedoucí ST: Ing. Michal Rousek
Tel.: 956 956 111

E-mail: st956@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města Úštěk:
Ing. Lubomír Šťastný
Tel.:
 956 956 407, 724 614 012
E-mail: lubomir.stastny@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Úštěk, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Loubní potok (Červený II.) 10225806 1-12-03-0510-0-00
Novotýnský potok 10225893 1-12-03-0490-0-00
Hrádecký potok 10228399 1-12-03-0530-0-00
Blíževedelský potok 10232982 1-12-03-0470-0-00
PBP Bobřího potoka v ř. km 14,5 10221069 1-14-03-0700-0-00
PBP v ř. km 28,4 10225810 1-12-03-0440-0-00
LBP v ř. km 29,4 10230328 1-12-03-0440-0-00
PBP Novotýneckého potoka v ř. km 3,1 10232974 1-12-03-0490-0-00

 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok  10225912 1-12-03-0490-0-00
Bezejmenný tok  10228348 1-12-03-0480-0-00