Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
Tel.: 
416 795 452
E-mail: 
ustek@iol.cz
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 916 111
E-mail: podatelna@litomerice.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Gryndler

Tel.: 416 916 179
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Úsek vodního hospodářství
Ing. Vladimír Vácha
Tel.: 416 916 171
E-mail: vladimir.vacha@litomerice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Vedoucí odboru: Ing. Irena Jeřábková 
Tel.: 
475 657 959
E-mail: 
jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí

Vedoucí oddělení: RNDr. Tomáš Burian
Tel.: 
475 657 160
E-mail: 
burian.t@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra