POVODŇOVÝ PLÁN města Úštěk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR016070/2015; ze dne 10. 05. 2015
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-1764/2015; ze dne 23. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí, Úsek vodního hospodářství
Č. j.: 0032069/15/ŽP/BHo; ze dne 11. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 05. 2020
offline verze 28. 05. 2020
digitalizovaná verze 28. 05. 2020
databáze POVIS 28. 05. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i