Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. 

Na území města Úštěk je při povodni ohrožováno celkem 75 budov, které trvale obývá zhruba 114 obyvatel. Z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP)Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Úštěk - agregované

Ohrožené objekty v místní části Třebín a Brusov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Dubičná a Lukov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Lukov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Vnitřní město s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Tetčiněves s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Rochov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Vědlice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území města se nachází objekty, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV, čerpací stanici a sběrný dvůr. »
Ohrožující objekty a kontaminovaná místa na území města Úštěk
Kontaminovaná místa na území města Úštěk

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Úštěk.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Úštěk u předsedy povodňové komise města.