Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. 

Na území města Úštěk je při povodni ohrožováno celkem 75 budov, které trvale obývá zhruba 114 obyvatel. Z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP)Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Úštěk - agregované

Ohrožené objekty v místní části Třebín a Brusov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Dubičná a Lukov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Lukov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Vnitřní město s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Tetčiněves s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Rochov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v místní části Vědlice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území města se nachází objekty, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty a kontaminovaná místa na území města Úštěk
Kontaminovaná místa na území města Úštěk

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Úštěk.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Úštěk u předsedy povodňové komise města.