Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Litoměřice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise města Úštěk. Za stavu ohrožení je předpoklad dočasného zatopení části komunikace v Údolní ulici, části Vilové čtvrti, části rodinných domů u Loubního potoka a dále mostu v Hřbitovní ulici. Uzavírka zaplavených úseků bude řešena následovně:

  1. Z obou stran zaplaveného úseku silniční závorou a hlídkou.
  2. U vjezdu do ulic Podskalská, Vilová čtvrť, Rybniční dopravní značkou slepá ulice.

Jednotlivá lokální omezení vjezdu k objektům, nebo zahrádkám a podobně není nutno řešit, protože se nejedná o průjezdní komunikace.

V případě zneprůjezdnění mostu na silnici II/260 (na ul. Hřbitovní), je možné využít objízdnou trasu po silnici I/15 ve směru na Lukov a odtud po silnicích III/2608 a 2605 přes Skalku zpět na Úštěk. »

Dopravní omezení na území města Úštěk
Objízdné trasy na území města Úštěk

Osoby na území města Úštěk budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.


Dopravní omezení » a objízdné trasy » v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.