Hladinoměry - Vápenice

Vápenice (Krátkovský potok)

Značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity se nachází na mostě přes silnici č. III/05023, na vzdušné straně, na pravém břehu. Platnost: Vápenice, Starý Hrozenkov. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenice.