Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obcí protéká od západu na východ Krátkovský potok, do kterého se v katastrálním území obce vlévá několik oboustranných přítoků.

 

HLÁSNÉ PROFILY

Území obce Vápenice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na Krátkovském potoku a jeho přítocích. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. C Vápenice, Krátkovský potok. Jedná se o barevně vyznačené stupně povodňové aktivity na mostě u č.p. 26 - silnice III/05023. SPA jsou platné pro obce Vápenice a Starý Hrozenkov.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Vápenice, Krátkovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 52
Pohotovost 72
Ohrožení 92
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vodní toky na území obce Vápenice nemají oficiálně stanovené záplavové území. Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Místa omezující odtokové poměry na území obce Vápenice

Název Popis Vodní tok - ř. km (DIBAVOD)
Krátkovský potok u OÚ Vápenice Nekapacitní koryto krátkovského potoka u OÚ Vápenice, možnost snížení průtočnosti Krátkovský potok - 4,39
Soutok Krátkovského a Hrnčárského potoka Malá kapacita koryta na soutoku potoků Krátkovský potok - 4,00

 

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Vápenice

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Vápenice - U Zvonice Přítok přívalových vod od lokality OD Zvonice do intravilánu obce Vápenice SSV