Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů přívalovými srážkami a splachy z polí. Na území obce Vápenice je při povodni ohrožováno zhruba 14 budov s číslem popisným, které trvale obývá zhruba 50 obyvatel. »

Výpis ohrožených objektů: č.p. 75, 76, 72, 83, 2, 1, 49, 158, 150, 26, 77, 78, 157, 148

 

Ohrožující objekty

Na území obce se nenachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »