Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Starostka obce - Anna Kubáníková
Místostarosta obce - Josef Bartoš    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Vápenice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
Obecní úřad Vápenice Místo shromáždění - náhradního ubytování Vápenice 75 Anna Kubáníková