Srážkoměry - Vápenice

Strání

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Strání na náměstí u Zámečku, ve střední části intravilánu obce. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Uherský Brod

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části intravilánu města na pravém břehu řeky Olšavy v místní části Bajovec.
Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

VD Bojkovice

Srážkoměrná stanice se nachází asi 200 m pod přehradou v areálu obslužných budov. Stanice slouží jako včasné varování nadměrných srážek kvůli obsluze vodního díla.
Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.