Hladinoměry - Varnsdorf

Rumburk (Mandava)

Vodoměrná stanice provozovaná ČHMÚ Ústí nad Labem je umístěna na pravém břehu vodního toku Mandava na ulici Vojtěcha Kováře v jižní části města Rumburk.

Seifhennersdorf (Mandava), Německo

Vodoměrná stanice je umístěna na vodním toku Mandava ve Spolkové republice Německo ve městě Seifhennersdorf.

Varnsdorf (Mandava)

Vodoměrná stanice je umístěna na levém břehu vodního toku Mandava na Tiskařské ulici ve střední části intravilánu města Varnsdorf. Vodoměrná stanice je vybudována jako limnigraf s vodočetnou latí.

Varnsdorf sever (Mandava)

Vodoměrná stanice je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Mandava, která se nachází v severní části intravilánu města Varnsdorf. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového vodoměrného čidla a vodočetné latě.