Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Varnsdorf a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, s. p.
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípá závodu Terezín, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 882 890
Ing. Iva Šedivá, tel.: 487 882 894, e-mail: sediva@poh.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Varnsdorf, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Křinice - HVT č. S 86
Správcovství ř. km 8,900 - 21,538
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-001
ID toku: 10100311

 

Vodní tok Mandava - HVT č. 14, 10x, 7x
Správcovství ř. km 0,000 - 6,130/11,000 - 22,511
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10100261

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 1,650
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10236590

 

Vodní tok Zlatý potok - HVT č. 11, 12
Správcovství ř. km 0,000 - 0,400/1,300 - 3,815
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10104924

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 1,366
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10231906

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok (LBP Mandavy)
Správcovství ř. km 0,000 - 1,150
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10283957

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 2,961 - 4,165
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10220127

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 1,146
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10234313

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Ing. Ivana Kučerová, tel.: 725 184 507, e-mail: ivana.kucerova@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Varnsdorf:
Rajon 607 - sídlo správy toků - Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Olga Hradecká, tel.: 956 956 212, 725 839 901, e-mail: olga.hradecka@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Varnsdorf, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Zaječický potok
Správcovství ř. km 1,100 - 3,010
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10231914

 

Vodní tok PBP Pstružného potoka v ř. km 1,7
Správcovství ř. km 0,000 - 2,879
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-002
ID toku: 10227250

 

Vodní tok LBP Lužničky v ř. km 5,7
Správcovství ř. km 0,000 - 1,439
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-008
ID toku: 10220134

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 1,336
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-002
ID toku: 10229539
       
  • Vodní toky ve správě města Varnsdorf

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Správce vodních toků město Varnsdorf spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Varnsdorf, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Správce:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
tel.: 417 545 111, e-mail: varnsdorf@varnsdorf.cz
Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz
Vodní tok Karlovský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 3,317
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10224916

 

Vodní tok Zaječický potok
Správcovství ř. km 0,000 - 1,100
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10231914

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 1,355
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10234379
       
  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Do této kapitoly by náležely i další vodní toky bez určeného správce, ale nesplňují svou délkou výše uvedené kritérium.

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-008
ID toku: 11000533

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10220135

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-08-003
ID toku: 10234341