Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 417 545 111
E-mail: varnsdorf@varnsdorf.cz
Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Tel: 412 372 241, 412 372 244
E-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Vodoprávní úřad - Ilona Šimonková
Tel: 417 545 154
E-mail: ilona.simonkova@varnsdorf.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra