Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Varnsdorf.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Varnsdorf.

Osoby na území města Varnsdorf budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Stanovení objízdné trasy ve městě Varnsdorf je velmi komplikované a z důvodu rozsáhlosti města se bude odvíjet od aktuální situace při povodňovém ohrožení (objízdná trasa bude stanovena operativně povodňovou komisí města Varnsdorf a povodňovou komisí ORP Varnsdorf v součinnosti s Policí České republiky).
V minulosti došlo k zatopení komunikací podél Karlovského a Zaječického potoka, který znemožnil průjezdnost západní části města Varnsdorf. Uvedená orientační objízdná trasa je stanovena na základě rozlivu jak Karlovského a Zaječického potoka tak vodního toku Mandava (byly vybrány pouze ty mosty, které jsou kapacitní a svojí konstrukcí odolají povodni blížící se Q100). Objízdná trasa je obousměrná a může zároveň sloužit i jako evakuační trasa pro obyvatele města Varnsdorf. Objízdná trasa vychází z části obce Studánka u Varnsdorfu a pokračuje přes ulice 5. května, Petra Bezruče, Hradní, Pohraniční Stráže, Poštovní, Národní, Plzeňská a následně směrem k obci Dolní Podluží. »
Dopravní omezení na území města Varnsdorf
Objízdné trasy na území města Varnsdorf

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.