POVODŇOVÝ PLÁN města Varnsdorf

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/18449/2017-2/301100; ze dne 12. 05. 2017
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR956/001105/2017; ze dne 29. 05. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Varnsdorf, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVA 31109/2017BrzPr; ze dne 22. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 10. 2017
offline verze 23. 10. 2017
digitalizovaná verze 23. 10. 2017
databáze POVIS 23. 10. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i