Hladinoměry - Zátor

Čaková (Čakovský potok)

Hladinoměrná stanice kategorie C Čaková (Čakovský potok) se nachází na přemostění přes Čakovský potok v obci Čaková v blízkosti č. p. 77. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Čaková. Obec dále varuje obce Zátor a Brantice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov). Provozovatelem profilu je obec Čaková. 

Krnov (Opava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava. Hladinoměr se nachází v centru Krnova na silničním mostě přes tok ve vedlejší ulici Opavská.

Skrbovice (Opava)

Hlásný profil kategorie C, ve správě města Bruntál, který je nainstalovaný v rámci projektu "Protipovodňová opatření města Bruntál". Profil je umístěný na mostě přes Opavu zhruba 3 km protiproudně od místní části obce Nové Heřminovy Kunova. Senzor je přichycen k horní hraně mostovky.

Zátor (Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Zátor se nachází na přemostění přes Opavu v obci Zátor, v blízkosti společnosti Iktus. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zátor. Obec dále varuje obec Brantice a město Krnov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).

Zátor (Zátoráček)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik. Zařízení pro měření umístěné ve zděném sloupku v centrální části obce, na levém břehu VT Zátoráček, vybaveno automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry. V místě měření je dno VT z kamenné dlažby. Stanice se nachází v blízkosti OÚ, nadmořská výška 365 m.