Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zátor a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov

Úsekový technik:
Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Zátor, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Opava 10100014 2-02-01-0310-0-00, 2-02-01-0330-0-00, 2-02-01-0350-0-00
Čakovský p. 10208799 2-02-01-0320-0-00
Zátoráček 10208899 2-02-01-0330-0-00, 2-02-01-0340-0-00
Bezejmenný tok 10216368 2-02-01-0350-0-00
Bezejmenný tok 10216210 2-02-01-0340-0-00
Bezejmenný tok 10212424 2-02-01-0340-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.  
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava
Ing. Alojz Riško
Tel.: 956 941 301, 725 129 572
E-mail: alojz.risko@lesycr.cz

Příslušný správce VT (Rajon 103):
Ing. Lucie Šponerová
Tel.: 956 941 365, 724 525 008
E-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Opavy 10217600 2-02-01-0330-0-00
PP Opavy v km 89,7 10209335 2-02-01-0310-0-00

 

  •  Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10213883 2-02-01-0350-0-00
HOZ 10217613 2-02-01-0350-0-00
HOZ 10218188 2-02-01-0330-0-00
HOZ 10210907 2-02-01-0350-0-00