Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba obce
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Salome Sýkorová Starostka obce Zátor 554 645 126


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Jan Fischer Hlídková služba za ORP Krnov (VHP POD) 554 616 222
Ing. Jaroslav Hlaváček Hlídková služba za ORP Krnov (VHP POD) 554 616 222


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Počet sil Kontaktní osoba Adresa Mobil (neveřejný)
SDH Zátor

Vozidlo pro přepravu osob VW rafter,

motorová pila,   elektrocentrála,

čerpadlo ponorné kalové a plovoucí

10

Kateřina Nálepová, starostka

Jaromír Wysoglad, velitel

Garáže naproti školy, Loučky 140

Garáž Sportovní areál Zátor, Loučky 225

Agrozat, s.r.o. DH-112: kope do hloubky 2,5 m, vhodné pro úpravu toku;
UN-053: se lžící;
traktor s vlečkou (5 ks); fekální vůz (traktorový), TATRA 815; UNC 052
10 Miloslav Ovčáček Loučky 21 (areál firmy v centru obce)
IKTUS, s.r.o.

Vysokozdvižný vozík, Ford Transit

30 Jaromír Janča Loučky 100 (areál výroby)
UNEKO, s.r.o. Vysokozdvižný vozík; ford tranzit 20 Zdeněk Šarman Loučky 33 (areál výroby)

 

Vlastníci traktorů, bagrů a nosičů kontejnerů

Vlastník Mobil (neveřejný)
Lukáš Kuchta, nosič kontejnerů
Jiří Krajčovič, nosič kontejnerů
Antonín Lant, bagr


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zátor

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Počet osob / jídel
Zátor-Loučky 86 Mgr. Věra Stašková 300/0
Školní jídelna Zátor-Loučky 86 Olga Glacová 0/800


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchod s potravinami Hruška Zátor 103, 793 16 Zátor Jana Přikrylová 554 645 318

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vak Bruntál, a.s.  tř. Práce 1445/42,
792 01 Bruntál
Ing. Jaroslav Jouza, ředitel 554 211 954