Srážkoměry - Zátor

Karlovice

Srážkoměrná stanice obce Karlovice je umístěna na střeše vodárny pod lesem nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Karlovice.

Krasov

Srážkoměr ve správě obce Krasov je umístěn v oploceném areálu vodárenského objektu v západní části obce Krasov. 

Krnov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ je umístěna na jih od Krnova v nadmořské výšce 360 m n. m.

Lichnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází v centru obce Lichnov na pravém břehu toku Čižina. Povodí III. řádu: 2-02-01 Opava po Moravici. Nadmořská výška stanice: 393 m n.m.