POVODŇOVÝ PLÁN obce Zátor

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 000111/922/45.14/2016; ze dne 20. 01. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/000963/2014; ze dne 28. 03. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: Mukrn/201413279/ZP/OH/Su/1; ze dne 11. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2020
offline verze 15. 12. 2020
digitalizovaná verze 15. 12. 2020
databáze POVIS 15. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i