Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městyse Hustopeče nad Bečvou nastává nebezpečí při rozvodnění Loučského potoka. Při jeho vybřežení je ohroženo 18 budov. Nejvíce ohrožena je ulice Potoční a Na Hrázi. Ohroženy mohou být také budovy mezi silnicí E442 (ulicí Dolní) a mostem u základní školy, dále dům s pečovatelskou službou na ulici J. V. Choraze. Povodňová situace bude zhoršena případnými splaveninami, které ucpou/sníží průtočné kapacity profilů mostků a lávek.
Na Vysockém potoce je ohrožen v místní části Vysoká jeden rodinný dům. Na Mřence v místní části Poruba jsou ohroženy dvě níže položené nemovitosti. Dále voda vybřežuje na louky a zahrady v centrální části Poruby. V Případě povodní na Bečvě jsou ohroženy rekreační objekty (některé jsou i trvale obydlené) a to již při průtocích Qa Q5.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území městyse Hustopeče nad Bečvou - agregované

Ohrožující objekty

V zájmovém území městyse se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Hustopeče nad Bečvou
Kontaminovaná místa na území městyse Hustopeče nad Bečvou

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Hustopeče nad Bečvou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Hustopeče nad Bečvou u předsedy povodňové komise městyse.