Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Hustopeče nad Bečvou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí Závodu Horní Morava, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí: Ing. Pavlína Burdíková, tel. 571 685 096, e-mail: provozvalmez@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány významné vodní toky delší než 0,1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p., spravuje tyto vodní toky na území městyse Hustopeče nad Bečvou. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bečva
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-023
ID toku: 10100043

 

Vodní tok Mřenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-022, 4-12-02-020
ID toku: 10191765

 

Vodní tok Žebrák
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10197745

 

Vodní tok Milotický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-026
ID toku: 10194367

 

Vodní tok Loučský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-024
ID toku: 10197431

 

Vodní tok Náhon struha
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-021
ID toku: 10203257

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-026
ID toku: 10205813

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-023
ID toku: 10191878

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10201307

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10195147

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10202997

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10189587

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-026
ID toku: 10187436

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-022
ID toku: 10188643

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-023
ID toku: 10203284

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-026
ID toku: 10192495

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-024
ID toku: 10186188

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-023
ID toku: 10203065

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín
Správce toků na území městyse (rajon 707) - Tomáš Janovský, tel.: 956 957 215, mob.: 724 523 979, e-mail: tomas.janovsky@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesů České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Hustopeče nad Bečvou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-024
ID toku: 10197076

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10203468

 

  • Významné vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-026
ID toku: 10192495

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-023
ID toku: 10203065

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-020
ID toku: 10192509

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-024
ID toku: 10193174

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-026
ID toku: 10186932

 

V oblasti městyse Hustopeče nad Bečvou se také nacházejí vodní toky ve správě povodí Odry (ID toku 10214809, 10213603). Jelikož se tyto toky nenachází přímo v intravilánu městyse a významně jej neohrožují, nejsou zde uvedeny.