Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Tel.: 581 626 111
Fax: 581 626 021
E-mail: posta@ihustopece.cz, hyza@ihustopece.cz

Perštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Tel.: 581 828 111
Fax.: 581 828 650

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Mgr. Magdalena Putalová
Tel.: 581 828 349
E-mail: magdalena.putalova@mesto-hranice.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz.cz

 

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra