Vzor odvolání SPA

Povodňová komise města Hradec nad Moravicí

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Hradec nad Moravicí na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise města Hradec nad Moravicí odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Hradec nad Moravicí na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Hradci nad Moravicí dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise města Hradec nad Moravicí