Hydrologické údaje

Základní informace o vodních tocích na území města Hrochův Týnec

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hrochův Týnec a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území města Hrochův Týnec je Novohradka s přítoky Ležák a Žejbro.

Novohradka pramení u osady Paseky u Proseka ve výšce 649,2 m n. m., protéká jižním okrajem Svitavské pahorkatiny severozápadním směrem a u Úhřetické Lhoty se v nadmořské výšce 229,9 m zprava vlévá do Chrudimky. Délka toku je 50,1 km a plocha povodí činí 470 km2. Novohradka protéká územím Hrochova Týnce ve směru západ-východ a od intravilánu města se tok stáčí k severozápadu.

Podélný profil vodního toku Novohradka

Žejbro je říčka o délce 32,51 km, která pramení 0,5 km jihozápadně od vsi Oldřiš v nadmořské výšce 578 m. Žejbro teče severním směrem a u osady Psotnov se vlévá do Novohradky jako její levostranný přítok.

Podélný profil vodního toku Žejbro

Říčka Ležák dlouhá 31 km pramení v Horním Holetíně na náhorní plošině Železných hor ve výšce 606 m n. m. Na horním toku nese tok název Holetínka a od Ležáků se název mění na Ležák. Tok vede převážně severním směrem a za Hrochovým Týncem se zleva vlévá do Novohradky ve výšce 236 m n. m.

Podélný profil vodního toku Ležák

Vodní toky na území katastru města Hrochův Týnec

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Hrochův Týnec

Přehled vodních děl na území města Hrochův Týnec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na správním území města Hrochův Týnec se nenachází žádné významné vodní dílo. Na území města je několik rybníků, které nejsou napojeny na vodní toky a nepředstavují tak výrazné riziko při povodňových situacích.