Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hrochův Týnec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211

Přímý výkon správy toku:
Provozně technický úsek Vysoké Mýto

Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 556 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska
Tel.: 465 420 426

Příslušný správce VT na území města:
Bc. Ludvík Petřek
Tel.: 602 177 216
 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Novohradka 10100079 1-03-03-0680-0-00, 1-03-03-0810-0-00, 1-03-03-0990-0-00
Žejbro 10100170 1-03-03-0800-0-00
Ležák 10100169 1-03-03-0980-0-00
Jezděnka 10185472 1-03-03-1010-0-00
Bezejmenný vodní tok 10173981 1-03-03-0810-0-00

 

  •  Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou uvedeny všechny vodní toky delší než 0,5 km. Na území města Hrochův Týnec se nachází i další vodní toky, které nesplňují toto uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
HMZ 10173982 10173982 1-03-03-0810-0-00
HMZ 10173983 10173983 1-03-03-0810-0-00
náhon Hrochův Týnec 10173984 1-03-03-0810-0-00
Bezejmenný vodní tok 10173980 1-03-03-0800-0-00