Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hrochův Týnec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
tel.: 466 868 211

Přímý výkon správy toku:
Provozně technický úsek Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 556 01 Vysoké Mýto
Stanislav Musílek, tel.: 465 420 426

Příslušný správce VT na území města:
Bc. Ludvík Petřek
tel.: 466 868 244, 602 177 216
 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Novohradka 10100079 1-03-03-068, 1-03-03-081, 1-03-03-099
Žejbro 10100170 1-03-03-080
Ležák 10100169 1-03-03-098
Jezděnka 10185472 1-03-03-101
Bezejmenný vodní tok 10173981 1-03-03-081

 

  •  Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou uvedeny všechny vodní toky delší než 0,5 km. Na území města Hrochův Týnec se nachází i další vodní toky, které nesplňují toto uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
HMZ 10174129 10174129 1-03-03-099
HMZ 10173982 10173982 1-03-03-081
HMZ 10173983 10173983 1-03-03-081
náhon Hrochův Týnec 10173984 1-03-03-081
Bezejmenný vodní tok 10173980 1-03-03-080