Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Chrudim.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise města Hrochův Týnec.

Osoby na území města Hrochův Týnec budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodni může dojít k zneprůjezdnění těchto částí města:
  •  dopravní komunikace č. I/17 v ulici Smetanova (ve směru na Čankovice) »
  • ulice Smetanova u mostu »
  • dopravní komunikace č. III/32246 u soutoku Novohradky a Ležáku »
V případě zaplavení komunikace č. I/17 povede objízdná trasa přes obce Chroustovice - Lhota u Chroustovic - Žilovice - Brčekoly - Rosice - Řestoky - Honbice - Navočany až na křižovatku na silnici č. I/17 před obcí Kočí. »

V případě zaplavení komunikace ve směru na Podbory (v oblasti před železničním přejezdem) povede objízdná trasa přes obec Čankovice - směr na Moravany - obec Bořice - Podbor. »

V případě jiných nenadálých situací povedou objízdné trasy operativně na základě stavu ostatních komunikací v širším okolí města ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území města Hrochův Týnec
Objízdné trasy na území města Hrochův Týnec

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.